Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

Produkcja biogazu z odpadów może w znaczącym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami oraz energii odnawialnej. W połączeniu z wzbogaceniem go do jakości biometanu i wtłaczaniem go w tej postaci do sieci gazowej daje to ogromny potencjał do wykorzystania odnawialnych energii na terenach miejskich. Rozwiązanie typu z odpadów do biometanu (waste to biomethan – WtB) jest właśnie promowane w ramach projektu.

Sercem UrbanBiogas jest wypracowanie pięciu rynkowych koncepcji WtB, po jednej dla każdego z miast w projekcie.

Wsparte jest to ponad stu trzydziestoma różnego rodzaju dodatkowymi wydarzeniami, w tym warsztatami, spotkaniami grup roboczych, wyjazdami studyjnymi i wymianą pomiędzy miastami:

  • Zagrzeb (Chorwacja)
  • Graz(Austria)
  • Abrantes (Portugalia)
  • Rzeszów (Polska)
  • Valmiera (Łotwa)

Więcej informacji na temat wydarzeń i działań w ramach UrbanBiogas można znaleźć tutaj.

News & Events

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011