Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

 

Rok Download Autor Rodzaj Tytuł
2012 PL Niklass M., Pubule J., Hahn H., Rutz D., Güntert D., Surowiec M., Ribić B. Factsheets (D2.1) Dobre praktyki w projektach zarządzania i logistyki w zakresie organicznych odpadów komunalnych
2011 PL Hahn H. Factsheets (D2.2) Dobre praktyki w projektach produkcji biogazu z odpadów, uszlachetniania i utylizacji
2011 PL UrbanBiogas consortium Questionnaire (D3.4) Survey on waste management and waste separation in the UrbanBiogas target cities
2011 PL UrbanBiogas consortium Project Poster UrbanBiogas Project Poster

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011 | GDPR - Privacy Policy | Imprint