Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

UrbanBiogas partneri

UrbanBiogas konsorciju veido partneru organizācijas no Austrijas, Horvātijas, Latvijas, Polijas, Portugāles un Vācijas.

UrbanBiogas "mērķa pilsētas"

Galvenā uzmanība projektā tiek vērsta uz piecām Eiropas pilsētām, kurās tiks attīstītas koncepcijas biometāna ražošanai no organiskajiem atkritumiem. UrbanBiogas “mērķa pilsētas” ir:

•    Zagreba (Horvātija)
•    Abrantes pašvaldība (Portugāle)
•    Grāca (Austrija)
•    Rzeszów (Polija)
•    Valmiera (Latvija)

UrbanBiogas "partnerpilsētas"

UrbanBiogas “partnerpilsētas” ir Eiropas pilsētas, kurām ir cieša sadarbība ar kādu no mērķa pilsētām un kas arī ir ieinteresētas biometāna ražošanas koncepcijā. Saraksts ar UrbanBiogas “partnerpilsētām” tiks publicēts drīzumā.

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011