Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

Rzeszów

2010.gadā Polijā bija 6 lauksaimniecības biogāzes stacijas, 78 poligonu gāzes stacijas, 73 notekūdeņu dūņu biogāzes stacijas un 73 rūpniecisko notekūdeņu biogāzes stacijas. No biogāzes gadā tiek saražotas 276 500 MWh elektroenerģijas. Par substrātu galvenokārt izmanto cietos sadzīves atkritumus un pārtikas atlikumus. Biometāns ievadīšanai gāzes tīklā netiek ražots.

1997.gadā Polijā tika pieņemts Enerģētikas likums, kas, saskaņā ar jaunākajiem grozījumiem, no atjaunojamiem energoresursiem ražotai enerģijai paredz priviliģētu piekļuvi tīkliem. Šobrīd likums tiek pārskatīts un ir plānoti būtiski uzlabojumi attiecībā uz biogāzi. Šī iemesla dēļ Polijas Vides un Ekonomikas ministrijas ir izstrādājušas plašu programmu, kas cita starpā līdz 2020.gadam arī paredz 2 000 biogāzes staciju būvniecību. Neskatoties uz jau līdz šim īstenotajiem pasākumiem, ir nepieciešams izveidot normatīvo ietvaru, kas regulē biogāzes ievadīšanu gāzes tīklā.

Investīcijām atjaunojamās enerģijas projektos šobrīd ir pieejams finansējums no Eiropas struktūrfondu 2007.-2013.gada programmām. Līdzfinansējuma daļa var sasniegt 70% no sākotnējām investīcijām un vairāk, ja tiek īstenoti atsevišķi publiskās-privātās partnerības programmas projekti. Papildus tam investori var rēķināties ar dažādu valsts programmu un institūciju piedāvāto atbalstu, piemēram, ar Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonda pasākumiem vai nodokļu atvieglojumiem.

Ierastākais atkritumu apstrādes veids Polijā ir to noglabāšana atkritumu poligonos. Organisko atkritumu kompostēšana notiek vienīgi atsevišķās privātajās saimniecībās. Saistībā ar atkritumu dalītu vākšanu un bioloģisko pārstrādi tiek īstenots tikai nedaudz projektu. Notekūdeņu attīrīšanas stacijās un atkritumu poligonos biogāze visbiežāk tiek sadedzināta lāpā. Stacijās, kur biogāzes enerģija tiek atgūta, parasti ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.

Rzeszów pilsēta atrodas Polijas dienvidaustrumu daļā, Sandomierskas ielejā Vislokas upes krastos. Pilsēta tika dibināta 1354.gadā un kopš 1999.gada ir Lejaskarpatu vojevodas galvaspilsēta ar 172 813 iedzīvotājiem (2009.gada dati). Rzeszów pilsētas apkārtnē atrodas Polijā lielākie dabasgāzes un jēlnaftas krājumi.

Pašlaik Rzeszów pilsētā nenotiek organisko atkritumu dalīta vākšana un reģiona teritorijā nav nevienas cieto sadzīves atkritumu pārstrādes biogāzes stacijas. Pilsētas teritorijā radītos atkritumus transportē uz 60 km attālo Ostrovas atkritumu poligonu. Pilsēta izrāda lielu interesi par iespēju attīstīt biogāzes ražošanas projektus no atkritumiem, lai risinātu esošās atkritumu apsaimniekošanas problēmas un dotu ieguldījumu atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanā.

Rzeszów atrodas liela notekūdeņu attīrīšanas stacija un tuvumā esošajā rūpniecības teritorijā paredzēta vieta biogāzes stacijas būvniecībai, kurā no komunālajiem atkritumiem tiktu ražota biogāze.

Rzeszów pilsētā nesen parādījušies sabiedriskā transporta autobusi, kas kā degvielu izmanto saspiestu dabasgāzi. 2003.gadā sabiedriskā transporta uzņēmums „MPK Rzeszow“ no vietējām atbildīgajām iestādēm saņēma atbalstu investīcijām saspiestās dabasgāzes infrastruktūras izveidei. Gāzes apgādes uzņēmums „Karpacka GAS“ ir izteicis vēlēšanos būvēt saspiestās dabasgāzes uzpildes staciju.

Podkarpacka enerģētikas aģentūra
Polija

Kontaktpersona: Piotr Pawelec
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Telefons: +48 17 867 62 80
Mājas lapa: www.pae.org.pl

Polijas Biogāzes asociācija
Polija

Kontaktpersona: Michel Surowiec
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Telefons: +48 59 721 2696
Mājas lapa: www.pba.org.pl

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011