Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

Biogāzes ražošana no organiskajiem atkritumiem ir iespēja veicināt Eiropas atkritumu apsaimniekošanas un atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanu. Papildus tam, biometāna kvalitātes uzlabošana un ievadīšana dabasgāzes vados ir iespēja efektīvi izmantot atjaunojamo enerģiju pilsētās. Šādu pieeju – biometāna ražošanu no organiskajiem atkritumiem – atbalsta UrbanBiogas projekts.

Projekta mērķis ir attīstīt piecas tirgū pieprasītas biometāna ražošanas koncepcijas piecās Eiropas pilsētās.

Tas tiks darīts ar vairāk kā 130 pasākumu palīdzību, iekļaujot, seminārus, darba grupu tikšanās, labās prakses un apmaiņas vizītes:

  • Zagrebā (Horvātija)
  • Abrantes pašvaldībā (Portugāle)
  • Grācā (Austrija)
  • Rzeszów (Polija)
  • Valmierā (Latvija)

Plašāka informācija par UrbanBiogas plānotajiem pasākumiem pieejama šeit.

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011