Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

UrbanBiogas Atskaites un publikācijas

Year Download Author(s) Type Title
 2012 LV  Dzene I.  Report (D3.5) Aptaujas „Atkritumu apsaimniekošanas un škirošanas sistemas novertešanai Valmiera” rezultati
2012 LV Niklass M., Pubule J., Hahn H., Rutz D., Güntert D., Surowiec M., Ribić B. Factsheets (D2.1) Labas prakses piemēri pilsētu sadzīves organisko atkritumu apsaimniekošanā un loģistikā
2011 LV Hahn H. Factsheets (D2.2) Labas prakses piemēri biogāzes ražošanai no sadzīves atkritumiem, tās kvalitātes uzlabošanai un izmantošanai
2011 LV UrbanBiogas consortium Questionnaire (D3.4) Aptauja atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas sistēmas novērtēšanai Valmierā
2011 LV UrbanBiogas consortium Project Poster UrbanBiogas Project Poster

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011