Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

 

Proizvodnja bioplina iz biootpada potencijalno može značajno doprinijeti ciljevima Europske Unije na području otpada i obnovljivih izvora energije. Pročišćavanje bioplina do kvalitete biometana i utiskivanje u distribucijsku mrežu prirodnog plina je prilika za učinkovito korištenje obnovljive energije u gradovima. UrbanBiogas projekt upravo promovira taj tzv. „Od otpada do biometana“ pristup.

 

Jezgra UrbanBiogas projekta je razvoj pet tržišnih koncepata „Od otpada do biometana“, za pet Europskih gradova. Projekt uključuje organizaciju više od 130 događaja, uključujući radionice, sastanke radnih skupina, studijska putovanja i razmjene posjeta između gradova i općina sudionika: Grad Zagreb, Grad Graz (Austrija), Grad Rzeszow (Poljska), Grad Valmiera (Latvia) i Općina Abrantes (Portugal).

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011 | GDPR - Privacy Policy | Imprint